Pozdravna riječ

gordana

Gordana Tomašević – direktorica

Dragi polumaturanti,

Pred vama je izbor budućeg zanimanja, vrijeme da napravite prvi korak ka sebi. Višedecenijska tradicija jedine likovne škole u Crnoj Gori čini nas prepoznatljivom obrazovnom institicijom. Kroz brojne javne prezentacije, izložbe, saradnju sa sličnim školama iz okruženja, SLŠ Petar Lubarda pruža vam mogućnost da veoma rano zakoračite u svijet umjetnosti i afirmišete se na tom polju. Nastavni kadar koji može odgovoriti na sve izazove modernog života, prati savremene tokove u umjetnosti i aktivno učestvuje u kreiranju kulturne klime ovih prostora. Sve ovo utiče da naša škola bude prepoznata kao zdrav temelj za dalju nadgradnju znanja, vještina i kompetencija. Jedinstvenosti obrazovanja u našoj školi doprinosi i ambijent prijestonog Cetinja gdje djeluju akademije umjetnosti, grada koji je zavičaj svih umjetnika bez obzira gdje ste rođeni. Ako volite umjetnost, posjedujete talenat i želju da stvarate i istražujete, ako ste kreativni, hrabri i posvećeni, ako ste spremni da svojim bojama obojite našu svakodnevnicu, ova škola je pravi izbor za vas. A mi smo tu da vas podržimo i kanališemo vaš talenat i stvaralački duh.

Dobrodošli !

Gordana Tomašević je rođena 1965 godine na Cetinju. Diplomirala je 1989 godine na Kulturološkom fakultetu na odsjeku za konzervaciju i restauraciju, štafelajno slikarstvo u klasi prof. Mihaila Jovićevića. Profesionalnu karijeru započela 1991 godine je kao profesor likovne umjetnosti u O.Š.”Lovćenski partizanski odred“ i Gimnaziji Cetinje, a od 1998 u O.Š.”Njegoš“. Od oktobra 2011 obavlja funkciju direktora Srednje likovne škole „Petar Lubarda“. U toku svog radnog angažmana završila je brojne obuke za rad sa djecom i učestvovala u značajnim projektima od kojih se izdvajaju:

  • Projekat „Ja, građanin“ (maj 2006.)
  • Kreativna radionica „Grad u parku“ (novembar 2007.)
  • Projekat Emila Deveroa, umjetnika iz SAD-a, (april 2009.)
  • Izrada lokalnog akcionog plana za djecu i mlade 2011-12 (Prijestonica Cetinje)
  • Ljetnja škola – Cetinje II „Govorimo o mogućnostima“ u organizaciji Centra za prava djeteta Crne Gore i kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru
  • Panelista na Miločerskom razvojnom forumu 2014 na temu Kreativnost uobrazovanju.

Udata je i ima dvije ćerke.