Obrazovni programi

Obrazovni program Grafički dizajner saradnik/ca

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa

 • Razvijanje sposobnosti zapažanja, kritičkog prosuđivanja vrijednosti prozvoda grafičkog dizajna.
 • Praćenje trendove u grafičkom dizajnu.
 • Osposobljenost za rad na računaru u grafičkim programima.
 • Razvijanje sposobnosti vladanja principima dizajna.
 • Poznavanje tipografije, njenih elemenata i načela.
 • Razvijanje sposobnosti vladanja osnovama crtanja, slikanja, grafike.
 • Razvijanje sposobnosti za izradu ilustracije i primjenu u okvirima grafičkog dizajna.
 • Osmišljavanje izrade sredstava u slobodnom prostoru (bilbordi, svijetleće reklame, panoi…).
 • Osmišljavanje vizuelnog identiteta firme, logotipa i njegove primjenljivosti na papirnoj galanteriji i propagandnom materijalu.
 • Razvijanje sposobnosti osmišljavanja i realizacije projekta knjige (likovno – grafičko oblikovanje).
 • Sticanje znanja za pripremu materijala za digitalnu i offset štampu.
 • Poznavanje i poštovanje propisa autorskog prava.
 • Poznavanje jednog stranog jezika.
 • Poznavanje propisa iz ekologije.

I razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Informatika
Fizičko vaspitanje
Istorija
Biologija
Istorija umjetnosti
Teorija forme
Nacrtna geometrija sa perspektivom
Crtanje
Slikanje
Vajanje
Grafika
Štafelajno slikanje (izborni predmet)
Principi kompozicije (izborni predmet)

II razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Muzička umjetnost
Crtanje i slikanje
Istorija umjetnosti
Teorija forme
Grafički programi
Tehnologija štampe
Fotografija i film
Pismo
Grafičko oblikovanje knjige
Grafičke komunikacije
Drugi strani jezik (izborni predmet)
Štafelajno slikanje (izborni predmet)
Principi kompozicije (izborni predmet)
Digitalna fotografija (izborni predmet)
Ilustracija (izborni predmet)

III razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Psihologija
Istorija umjetnosti
Crtanje i slikanje
Fotografija i film Pismo
Grafičko oblikovanje knjige
Grafičke komunikacije
Tipografija
Plakat
Drugi strani jezik (izborni predmet)
Grafički dizajn u modi (izborni predmet)
Digitalna fotografija (izborni predmet)
Veb grafika (izborni predmet)
Brendiranje (izborni predmet)
Ilustracija (izborni predmet)

IV razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Biologija
Istorija umjetnosti
Crtanje i slikanje
Grafičko oblikovanje knjige
Grafičke komunikacije
Tipografija
Plakat Ilustracija (izborni predmet)
Drugi strani jezik (izborni predmet)
Grafički dizajn u modi (izborni predmet)
Veb grafika (izborni predmet)
Brendiranje (izborni predmet)

Obrazovni program Likovni saradnik slikar/ka

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa

Razvijanje kod učenika sposobnosti zapažanja, kritičkog prosuđivanja vrijednosti umjetničkog djela.

 • Razvijanje osjećaja prema umjetnosti i kulturi.
 • Razvijanje kreativnosti.
 • Poznavanje opšte slikarske terminologije.
 • Razvijanje likovne pismenosti.
 • Razvijanje ličnosti učenika.
 • Sticanje opažajnih sposobnosti.
 • Sticanje osjećaja za treću dimenziju.
 • Sticanje estetskih vrijednosti.
 • Sticanje samopouzdanja u radu.
 • Poznavanje likovne problematike.
 • Poznavanje teorije likovnog djela.
 • Sticanje znanja verifikacijom i izradom vježbi.
 • Sticanje osjećaja za kompoziciju i njene elemente.

I razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Informatika
Fizičko vaspitanje
Istorija
Biologija
Istorija umjetnosti
Teorija forme
Nacrtna geometrija sa perspektivom
Crtanje
Slikanje
Vajanje
Grafika
Štafelajno slikanje (izborni predmet)
Principi kompozicije (izborni predmet)

II razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Muzička umjetnost
Istorija umjetnosti
Teorija forme
Crtanje
Slikanje
Vajanje
Grafika
Štafelajno slikanje (izborni predmet)
Principi kompozicije (izborni predmet)

III razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Psihologija
Istorija umjetnosti
Crtanje
Grafika
Štafelajno slikanje (izborni predmet)
Mozaik (izborni predmet)
Vajarska radionica (izborni predmet)
Slikanje
Vajanje
Grafika
Slikarska tehnologija
Restauracija i slikanje kopija

IV razred

Crnogorski-Srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Filozofija
Istorija umjetnosti
Crtanje
Slikanje
Slikarska tehnologija
Restauracija i slikanje kopija
Slikarsko projektovanje
Zidno slikarstvo
Štafelajno slikanje (izborni predmet)
Vajarska radionica (izborni predmet)
Grafička radionica (izborni predmet)
Zidno slikarstvo