O nama

misijaIstorijat nastanka prve Umjetničke škole uvijek se vezuje za njene idejne tvorce, crnogorske umjetnike Petra Lubardu i Mila Milunovića, koji su je, uz podršku cetinjskih likovnih umjetnika i značajnih ličnosti Crne Gore, osnovali u srcu Crne Gore, na Cetinju. Lubarda je bio njen prvi direktor, a Milunović profesor crtanja i slikanja, njegov nerazdvojni prijatelj i drug. Profesor vajanja bio je Svetomir Poček, istorije umjetnosti Đorđe Oraovac, a kaligrafije  Milan Božović. U nedostatku prostora škola je dvije godine radila u prostorijama OŠ „Njegoš” na Cetinju prije nego što će se preseliti u Herceg Novi.

Lubarda i Milunović ostaju još neko vrijeme na Cetinju, a zatim odlaze u Beograd. Za direktora hercegnovske škole postavljen je Miloš Vušković. U školi predaju: crtanje i slikanje Mirko Kujačić, akvarel Veliša Leković, vajanje Svetomir Poček, istoriju umjetnosti Đorđe Oraovac. Osnivaju se i novi odsjeci koje vode profesori: scenografiju i grafiku Savo Vujović, keramiku Boris Verigo, dekorativno vajarstvo Đorđe Petraš. Zajednički napori profesora i učenika sjedinjavani su u zanosu inspiracije i umjetničkog nadahnuća, uvrstivši ovu školu u najkvalitetnije obrazovne institucije onoga vremena na širem prostoru ondašnje države.

naslovi

Podsjetimo se još jednom najznačajnijih događaja koji su bitno uticali na razvoj likovne umjetnosti u Crnoj Gori nakon Drugog svjetskog rata. U prvom redu, bio je to dolazak Petra Lubarde i Mila Milunovića u Crnu Goru,  osnivanje Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, otvaranje Umjetničke škole u Crnoj Gori na Cetinju 1946/47, osnivanje Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju 1988, vraćanje obrazovnog profila „Likovni tehničar” u srednješkolsko obrazovanje Cetinja 1991 – 1998, i konačno njeno potpuno osamostaljenje. Škola je dobila ime Petra Lubarde što predstavlja istovremeno posebnu inspiraciju i trajnu obavezu za njen dalji svestrani napredak. Osim postojećeg obrazovnog profila „Likovni tehničar“ uvodi se još jedan veoma značajan i aktuelan a to je – „Tehničar dizajna grafike“. Valja pomenuti da je ova škola je prva započela sa reformom stručnih predmeta, odmah nakon osamostaljenja. Ostvarenju njene nove programske koncepcije prethodile su uporna borba i pregalački rad likovnih pedagoga i stvaralaca, prije svega, profesorskog tima ove škole. Po prvi put su uvedeni predmeti vajanje, crtanje portreta, slikanje mrtve prirode, pastel, akvarel, fotografija, uvod u film, tipografija, grafika knjige, grafičke komunikacije, perspektiva, i drugi.

Danas srednju likovnu školu čine dva obrazovna programa:

Likobvni saradnik –slikar, koji nudi klasično slikarsko obrazovanje, kao i kvalitetno obrazovanje kroz niz drugih likovnih disciplina, kao sto su ; crtanje, vajanje, grafika,konzervacijai restauracija, zidne tehnike, slikanje kopija…

Grafički dizajner –saradnik, koji nudi savremenu edukaciju iz oblasti vizuelnih komunikacija, grafičkog oblikovanja knjige , grafičkih programa, tipografije, plakata , pisma, fotografije i filma…

Renovirana 2008 godine, opremljena savremenim nastavnim sredstvima, Srednja likovna škola „Petar Lubarda“ je danas obrazovno – kreativno jezgro koje okuplja mlade talente iz cijele Crne Gore. Škola broji 65 učenika raspoređenih u 8 odjeljenja od kojih  je više od 70% sa strane, možemo slobodno reći da  škola predstavlja  Crnu Goru u malom. Unašoj školi su učenici iz Bijelog Polja, Berana, Mojkovca, Kotora, Nikšića, Podgorice, Budve, Bara, Tivta, Herceg Novog…

Dio učenika putuje, dio njih je u privatnom  smještaju, a dio je u studentskom domu. Uslovi u domu su izvanredni, a ono sto je posebno u ovom domu je osim kvalitetnog smještaja i ishrane briga i pažnja osoblja i direktorice Vesne Miranović, što je veliko olakšanje i sigurnost za roditelje.

Ono što našu i sve umjetničke škole čini jedinstvenim je to da se za upis vrši provjera sposobnosti, polaže se prijemni ispit koji se sastoji iz crtanja i slikanja i dizajnerskih rješenja za smjer Grafički dizajner. Svake godine upišemo po 10 učenika na oba smjera. Ono sto je važno napomenuti je to da se prijemni ispit organizuje par dana prije upisa u ostale srednje škole, tako da učenici koji ne zadovolje kriterijume prijemnog mogu naći mjesto u nekoj drugoj školi. Rad sa malim brojem učenika je svakako privilegija i za učenika i za nastavnika, svakom učeniku se posvećuje maksimalna paznja, kvalitetan i posvećen nastavni kadar škole predanim radom i pristupom kanališe kreativnost i stvaralački duh ovih talentovanih mladih ljudi, o čemu svjedoče i brojni uspjesi i priznanja koja nasi učenici postižu na konkursima u zemlji i inostranstvu, ali i sve veći broj izložbi učeničkih radova koje škola godišnje realizuje.

Pored izložbi, škola organizuje i veliki broj aktivnosti koje učenicima omogućavaju aktivan pristup savremenoj likovnoj sceni Crne Gore i šire. Neke od tih aktivnosti su i predavanja domaćih i stranih umjetnika, tematske radionice, projekti i saradnja sa umjetnickim školama u zemlji i regionu, a vec sedmi put za redom škola je  realizovala i godišnji likovni konkurs za osnovce „Mali likovni susreti“ i izložbu najuspješnijih radova ovog konkursa u svojim prostorijama. Ovaj konkurs ima za cilj popularizaciju  i afirmaciju likovne umjetnosti, tačnije likovnog obrazovanja kod djece osnovnoškolskog uzrasta.

Da je naša škola prepoznata kao respektabilna obrazovna ustanova, govori i činjenica da za naše aktivnosti i projekte imamo izvanrednu podršku od Ministarstva prosvjete a sa Ministarstvom kulture imamo potpisan memorandum o saradnji. Takođe tu je i Prijestonica Cetinje.

Podršku imamo i od ustanova kulture, saradjujemo sa Narodnim muzejom Crne Gore, Nacionalnom bibliotekom „Đurdje Crnojević“, Galerijom „Velimir Leković“ iz Bara, Muzeji i galerije Podgorice, Umjetničkom kolonijom Danilovgrad, Muzejom novca Centralne banke Crne Gore, Herceg Festom, kao i sa NVO sektorom, Fondacijom Petar Lubarda sa kojom smo na zajedničkom fonu očuvanja i popularizacije imena i djela velikog umjetnika čije ime škola sa ponosom nosi, zatim Maticom crnogorskom, Udruženjem „Roditelji“ – Igračkotekom i razvojnim centrom. Škola ima izuzetnu saradnju sa FLU, UDG i Univerzitetom Mediteran, tako da naši učenici nađu sebi mjesto na jednom od njih, zavisno od interesovanja.

Sa UDG smo ostvarili saradnju u vidu zajedničkih radionica i projekata, tako da smo i ove godine planirali da im se predstavimo godišnjom izložbom radova u njihovom izložbenom prostoru.

Od 2012. godine škola je članica mreže umjetničkih škola koje su u okviru Centralne Evropske Inicijative predstavljale zemlju iz koje dolaze.

Naši obrazovni programi se stalno osavremenjavaju, radi se na stvaranju novih smjerova, proširuje se saradnja sa srodnim institucijama, povećava se broj aktivnosti škole, dok je način rada usmjeren ka tome da učenici izgrade što bolju osnovu za studiranje na svim umjetničkim fakultetima, ali i da stečenim znanjima i vještinama obezbijede sebi egzistenciju.