Ateljei

restauracija

Na ovome predmetu mladi umjetnici izučavaju tehnike zidnog slikarstva, restauracije i slikanja kopija. Čas je zamišljen kao neka vrsta radionice u kojoj učenici mogu da rade mozaik, slikaju freske i ikone, prave vitraže i grafite.

atelje-crtanje

U ovim ateljeima izučava se crtež kao osnova svakog umjetničkog djela. Preko crtačkih tehnika, kao što su crtež olovkom, ugljenom, tušem i perom, učenici analiziraju raznovrsne motive i kompozicije (mrtva priroda, gipsani odlivci, model u ateljeu.) Takođe, učenici su u prilici da razvijaju i njeguju slobodan crtež.

Slikarski-atelje

Savladavanje vještine slikanja podrazumijeva ne samo klasičan slikarski pristup, već i traganje za individualnim izrazom. Izučava se slikanje temperom, slikanje uljanim bojama, bojama za akvarel, putem raznovrsnih motiva i kompozicija.

atelje-grafika

Na predmetu Grafika, učenici se upoznaju sa procesom nastanka otiska: izrada skica na određenu temu, priprema klišea, prolaz klišea kroz štamparsku presu, sušenje otiska, pravljenje tiraža.

atelje-vajanje

Da bi se savladao zanat i tehnike skulpture, učenici eksperimentišu sa klasičnim i modernim materijalima. Rade sa glinom, gipsom, žicom. Izrađuju reljefe i skulpture na specifične teme, po slobodnom izboru ili po modelu. Svoju kreativnost takođe ispoljavaju kroz izradu nakita i suvenira.

kabinet-informatika

Obrazovni program Grafički dizajner – saradnik nudi savremeno obrazovanje na polju vizuelnih komunikacija, grafičkog oblikovanja knjige, grafičkih programa, iz oblasti tipografije, plakata, pisma, fotografije i filma. Izborni predmeti na ovom obrazovnom programu su Veb grafika, Brendiranje, Grafički dizajn u modi.