"Sve što možeš da zamisliš možeš i da ostvariš" - Pablo Pikaso